adressNørregade 16,2 5000 Odense C

mailinfo@tandlaegerne-fisketorvet.dk 

fax66 11 51 11

RECEPTIONENS ÅBNINGSTIDER

Mandag:

​08.00 - 16.00

Tirsdag:

​08.00 - 16.00

Onsdag:

08.00 - 17.00

Torsdag:

08.00 - 17.00

Fredag:

​08.00 - 14.00

NYHEDER

Der tilbydes nu tandregulering med Inmann Aligner her hos Tandlægerne Fisketorvet. Du kan stadig indtil 1.10.16 køre helt ind til Fisketorvet i bil. Derefter åbner den store parkeringskælder

Læs mere ved at klikke her.

VISDOMSTANDSOPERATION I ODENSE

 • Her på klinikken gennemfører vi alle operationer under iagttagelse af gældende sterilitetsprincipper. Det betyder bl.a.:
 • at personalet er trænet i at arbejde sterilt.
 • at patienten og instrumentbordet dækkes af med sterile éngangsstykker
 • at der er to klinikssistenter ved hver operation - én steril, og én ”på gulvet”.
 • at før hver operation foretages kirurgisk håndvask
 • at personalet anvender hue, mundbind og sterile handsker.
 • at ved implantatindsættelse og knogleopbygninger suppleres med sterile éngangskitler
 • at alle instrumenter bliver steriliseret
 • udstrakt brug af éngangsartikler (afdækning, vand- og sugeslanger, kitler).

​​

Hvorfor skal de ofte fjernes?

Der er først og fremmest de anatomiske forhold, der er årsagen til, at visdomstænderne ofte bør fjernes. I underkæben ligger visdomstanden i en vinkel mellem den horisontale og vertikale del (henholdsvis corpus og ramus mandibulae) af underkæbeknoglen. Da selve tandbuen i underkæben oftest er længere end den horsontale del af underkæbeknoglen, kommer visdomstanden ”i klemme”, og kommer således til at ligge helt forkert (horisontalt lejret, kippet bagud eller på tværs). En visdomstand, der ikke bryder rigtigt frem udgør en stor risiko for, at der kommer tilbagevendende infektioner med smerter, tandbyld og gabeindskrænkning til følge. De uheldige anatomiske forhold gør også, at hygiejnen omkring visdomstanden er vanskelig. Der opstår derfor tit caries (hul) i visdomstanden eller i tanden foran. Andre årsager til, at visdomstanden bør fjernes, er cystedannelse omkring tandkronen eller paradentose i tænderne i området.

Hvordan foregår en visdomstandsoperation?

Langt de fleste visdomstænder kan fjernes i lokalbedøvelse. Det kan gennemføres uden at det gør ondt, ligesom smerterne efter operationen kan holdes nede, hvis man overholder nogle enkelte regler (se vores anbefalinger og informationer i forbindelse med operationer).

Da visdomstanden som nævnt sjældent er brudt rigtigt frem, må man frilægge den før den kan tages ud. Det foregår ved at man, efter bedøvelsen er sikret, laver et snit i tandkødet, der herefter kan skubbes til side. Det er ofte nødvendigt at slibe lidt knogle væk omkring tanden. Dette gøres med et bor under påsprøjtning med sterilt fysiologisk saltvandsopløsning. Herefter kan tanden ofte løsnes og skubbes ud. Undertiden vil det være nødvendigt at dele tande før den kan komme ud. Når tanden er fjernet skylles operationsfeltet med sterilt vand, og til sidst syes tandkødet til. Vi anvender selvopløselige tråde, der forsvinder i løbet af 10-14 dage. Til sidst skal patienten bide sammen om et stykke sterilt gaze i ca 20 minutter for at standse den sidste sivblødning.

Er der komplikationer efter en visdomstandsoperation?

Vort personale vil ved konsultationen før operationen og på dagen efter selve operationen give en grundigt information, både skriftligt og mundligt om mulige komplikationer, og om de forholdsregler der bør træffes.

Der vil altid opstå en hævelse ved kæbevinklen og i kinden, ligesom man ikke kan gabe så højt de første 3-6 dage efter operationen.

Smerter kan forekomme, men hvis man følger nogle enkle råd vedr. smertebehandling, er der sjældent de store problemer. Smertebehandlingen skal starte før operationen. Vi anbefaler et paracetamolpræparat (Pamol, Panodil, Pinex) 1 gr. x 4 dagligt i 3-5 dage. Undertiden suppleres med et gigtpræparat, f.eks. Ibumetin. Det er samtidigt vigtigt, at man også skyller munden omhyggeligt i 5-8 dage med 0,1% (evt 0,12%) klorhexidin i 1-2 minutter 2-3 x dagligt ( se vort informationsmateriale).

Af andre komplikationsmuligheder kan nævnes: blødning, infektion, ”dry socket” (dvs tørt hul i kæben efter tandfjernelse) og nerveskader. Der er tale om sjældne komplikationer.

Hvis man følger de givne informationer, er det sjældent, at der opstår alvorlige blødninger eller infektioner efterfølgende.

Dry socket er ligeledes sjælden og opstår ofte på 4.-5. dagen efter operationen. Typisk har smerterne været i aftagende, hvorefter de kommer kraftigt igen. Der er envidere en grim lugt fra munden. I dette tilfælde bør man opsøge klinikken igen for supplerende smertebehandling og lokalbehandling i munden.

Nerveskade viser sig efter operationen ved at bedøvelsen i underlæben eller tungen ikke vil forsvinde. Der er tale om en meget sjælden komplikation, der opstår, hvis tanden ligger i meget tæt relation til nerven i kæben. En omhyggelig røntgenundersøgelse, som er obligatorisk før enhver visdomstandsoperation, kan give et fingerpeg om risikoen og sandsynligheden for denne komplikation.

RODSPIDSAMPUTATION

Hvorfor og hvornår?

Hvis der opstår betændelse eller død (nekrose) af tandnerven (pulpa), skal tanden rodbehandles. Årsagen til disse to sygdomstilstande i tandnerven er ofte et dybt hul (cariesangreb), der når ind til nerven og derved inficerer den. En anden årsag til betændelse eller død af tandnerven er et mekanisk traume (f.eks. ved slag pga. ulykke, vold, mm.) mod tanden. Det sidste ses hyppigst ved fortænderne.

Ved en rodspidsamputation fjernes den syge nerve, og rodkanalen bearbejdes mekanisk, desinficeres og fyldes op med et rodfyldningsmateriale. Det er målet, at rense og fylde rodkanalen helt til rodspidsen, især hvis tandnerven har været død og inficeret i længere tid.

På trods af stor omhu fra tandlægens side, er det ikke altid muligt at få renset og filet rodkanalen helt i bund, ligesom der kan være anatomiske afvigelser med atypiske sidekanaler mm, der gør det teknisk umuligt, at gøre rodkanalen helt ren. I sådanne tilfælde kan der nogle måneder eller år efter en rodspidsamputation opstå betændelse i kæbeknoglen omkring rodspidsen (rodspidsbetændelse, på latin: parodontitis apicalis).

Hvis der er tale om en kronisk rodspidsbetændelse, er der ingen symptomer, og tilstanden kan kun afsløres på et røntgenbillede. En kronisk tilstand kan gå over i en akut fase, hvor der optræder stærke smerter.

Når man har fundet en rodspidsbetændelse på en tand, er der tre mulige behandlinger:

 • fjernelse (udtrækning) af tanden
 • forsøge at revidere rodbehandlingen
 • foretage en rodspidsamputation.

At fjerne tanden kan vær nødvendigt, hvis rodspidsbetændelsen er meget omfattende, samtidig med at der måske også er en dyb paradentose omkring tanden.

Undertiden er det muligt ved en revision af rodbehandlingen at få rodspidsbetændelsen til at forsvinde. Men hvis tanden er forsynet med en stiftopbygning i forbindelse med en krone- eller brobehandling, er det umuligt at få adgang til rodkanalen igen.

Hvis tanden ønskes bevaret, og det samtidigt skønnes udsigtsløst eller umuligt at foretage en revision af rodbehandlingen, vil man foreslå et kirurgisk indgreb i form af en rodspidsamputation.

Hvordan foregår det?

Der er tale om et mindre kirurgisk indgreb, der kan gennemføres smertefrit i lokalbedøvelse.

Efter der er lagt en god lokalbedøvelse, lægges et snit i tandkødet ud for den aktuelle tand. Ligesom ved visdomstandsoperationerne, skubbes tandkødet til side, så man kan se direkte ind på kæbeknoglen. Med et lille bor slibes til man når ind til rodspidsen. Man kan nu skrabe betændelsen ud og slibe nogle millimeter af rodspidsen med henblik på at fjerne den del af roden, det ikke har været muligt at rengøre. Undertiden supplere man med at bore lidt ned i rodkanalen fra amputationsstedet, og derefter fylde det med et fyldningmateriale (retrograd rodfyldning). Til sidst skylles og renses operationsfeltet omhyggeligt, hvorefter det syes til med selvopløselige suturer (sting).

Hvordan er efterforløbet?

Der vil være nogen hævelse i området i 2-4 dage. Smertemæssigt er der kun kun få problemer, hvis man håndtere det fornuftigt som angivet ved visdomstandsoperationerne ( se dette, og se vort informationsmateriale). Der skal skylles med klorhexidin 0,1% (evt 0,12%) i 1-2 minutter 2-3x dagligt i en uge. Da der er tale om, at man arbejder i inficeret område, vil vi ofte forslå antibiotikabehandling i forbindelse med operationen.

Hvordan er succesraten (prognosen)?

Det afhænger dels af hvilken tand, der er tale om, dels rodfyldningens beskaffenhed, og endelig betændelsens størrelse. Der er tale om en helt individuel vurdering, som vi vil gøre i forbindelse med forundersøgelsen og drøfte med patienten, før der tages stilling til, om der skal opereres.

KRONER & BROER

PORCELÆNSFACADER

KOSMETISK TANDBEHANDLING

Større kosmetiske restaureringer foretages med facade eller kroner. Her kan ændres / rettes på tandstilling, form og farve. Selve restaureringen foretages efter en forudgående opmodellering på model, som overføres til munden, således at tandstilling, form og farve kan prøves FØR tænderne beslibes. Hermed opnår vi at patientens ønsker og forventninger afprøves i virkeligheden før arbejdet laves færdigt.

BLEGNING AF TÆNDER

Tandblegning foretages primært som hjemmeblegning hvor vi på klinikken fremstiller en individuel blegeskinne og instruerer i brugen af denne. Der udleveres tuber med blegemiddel til brug hjemme ca. en time daglig i 1-2 uger. Hjemmeblegning kan suppleres med en klinikblegning, hvor der bruges en stærkere koncentration af blegemiddel.

Man skal være opmærksom på at forhåndenværende plastfyldninger eller kroner / facader ikke bleges og evt. skal udskiftes efterfølgende.

THE WAND - Tryllestaven.

Hos Tandlægerne – Fisketorvet er der mulighed for at blive bedøvet med "The Wand" – også kaldet tryllestaven. "The Wand" er en computerstyret maskine, der doserer bedøvelsesmidlet optimalt og meget nænsomt, så man føler meget lidt eller slet intet ubehag ved bedøvelsen.

Desuden er det muligt med "The Wand" at bedøve meget præcist, så man undgår bedøvelse af kinder og læber.

Der er dog tilfælde, hvor det er nødigt at anvende traditionel bedøvelse.

Sådan fungerer den nye computerkontrollerede lokalbedøvelsesteknik

Et blyantslignende værktøj kaldet "The Wand" er tilsluttet en computer, som sørger for den nødvendige mængde bedøvelse på det rette sted. Vi behøver ikke vente på bedøvelsen skal virke, da indgrebet kan udføres direkte efter væsken er sprøjtet ind, så det sparer samtidig tid i stolen.

Computeren inde i The Wand sikrer automatisk en støt og rolig strøm af bedøvelsesvæske. Konstant, langsomt strøm af væske er en af hemmelighederne bag smertefri bedøvelse.

Kilden til ubehag ved de fleste indsprøjtninger er nemlig imidlertid ikke nålen - det er strømmen af bedøvelsesvæsken i vævet. The Wand sikrer en langsom strøm af væske, og det tager derfor et par minutter at lægge bedøvelsen dråbe for dråbe.

I almindelige tilfælde kan det være nødvendigt at bedøve ganen med 4-5 stik, men med den nye metode kan man nøjes med ét stik, da den dækker et større område.

Vi ved, at nogle patienter er mere nervøse end andre ved synet af sprøjten. The Wand ligner ikke en sprøjte og føles ikke som en sprøjte. Den holdes og ser ud som en blyant, så den er mindre skrækfremkaldende, hvis man lider af "nåleskræk".

Du er velkommen til at spørge på klinikken hvis du vil vide mere om dette revolutionerende og bemærkelsesværdige system.

The Wand - Tryllestaven til lokalbedøvelse

​​

Tandlægerne Fisketorvet

​Nørregade 16,2

​5000 Odense C

Tlf : 66 11 51 11

Vurderet 4,4 / 5 stjerner på baggrund af 5 anmeldelser på Facebook​