adressNørregade 16,2 5000 Odense C

mailinfo@tandlaegerne-fisketorvet.dk 

fax66 11 51 11

NYHEDER


​​

Ingen overenskomst mellem Regionerne og Tandlægeforeningen

Gennem de sidste mange år har Tandlægeforeningen med regelmæssige mellemrum forhandlet en overenskomst med Regionerne og før dem Amterne. Fokus har gennem årene været på forebyggende tandpleje, og tilskud til patienterne har fulgt dette fokus og givet størst tilskud til den forebyggende behandling og behandling af paradentose 

Dette forår brød forhandlingerne mellem Tandlægeforeningen og Regionerne definitivt sammen, og istedet for en overenskomst trådte den 1. juni 2018 en særlov i kraft. 

Regionerne holdt fast i ultimatumet om en budgetramme på 1,4 milliarder, men med en forventning om samme tandplejetilbud som da budgetrammen var på 1,7 milliarder. Et enigt folketing har besluttet at videreføre voksentandplejen som under overenskomsten, men fastfrosset budgettet så patienterne i dag mangler 300 millioner kroner i tilskud til at dække den forebyggende indsats.

Hvad betyder det for dig som patient hos din tandlæge?

Når man beskærer et budget med 20% – bliver der ikke med et trylleslag 20% færre syge.
Når det offentlige sygesikringstilskud falder, vil din pris for tandpleje selvsagt stige.

Det er i forvejen højst mærkværdigt, at munden ikke regnes som en del af din samlede krop, når det kommer til betaling af den nødvendige behandling. Du får gratis behandlet alle andre sygdomme og ulykker, men sygdomme i munden og skader på dine tænder ved fx en ulykke er dit eget problem

I blev ordningen med grøn - gul - rød inddeling af patienter indført for at skærpe fokus på forbruget af tandplejeydelser og på at patienter kun får de ydelser, de har behov for, og kun indkaldes til eftersyn/kontrol så ofte, de har behov for. Og fra Regionernes side havde man en forventning, at ordningen ville medføre, at man kunne spare en masse unødvendig tandpleje væk.

​Tandlægerne har arbejdet ihærdigt med at inddele og registrere og følge bestemmelser og love, men det viste sig, at behandlingsbehovet og de behandlinger, der blev udført

(fortsættelse under udarbejdelse)

​​

Se mere om tandregulering med Inman Aligner på nedenstående video...

Du kan fortsat indtil 1.10.2016 komme helt ind til Fisketorvet i bil. Der er kun mulighed for handicapparkering ved Fisketorvet, men man kan sætte en person af.

På dette link kan du planlægge, hvordan du kommer til Fisketorvet i bil: https://odenserundt.dk/#directions​

Og her kan du se, hvor det er muligt at parkere: https://odenserundt.dk/#tag/51

Se kort over busveje på dette link: www.fynbus.dk/filarkiv/Billeder%20og%20filer%20til%20nyheder/Odense-samlet_140118_web.pdf

​Bus nr. 10C kører ad Nørregade og Slotsgade og er den bus, der standser tættest på klinikken

Du kan holde dig yderligere orienteret om busruter på www.fynbus.dk 

Tandlægerne Fisketorvet

​5000 Odense C

Tlf : 66 11 51 11